UBND THÀNH PHỐ (10/01/2019 03:25 PM)

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VINH

Đ/c: Trần Ngọc Tú

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vinh

 Đ/c: Đậu Vĩnh Thịnh

Ủy viên BTV thành ủy

Phó Chủ tịch  UBND

Đ/c: Hà Thanh Tịnh

Ủy viên BTV Thành ủy

 Phó Chủ tịch UBND

 Đ/c: Lê Sỹ Chiến

Ủy viên BTV Thành ủy

 Phó Chủ tịch UBND

Đ/c: Trần Văn Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND – UBND:

- Chánh văn phòng: Thái Thanh Hà - ĐT:02383.843.174 – DĐ: 0902126199

- Phó chánh VP: Nguyễn Thu Hiền – ĐT: 02383.843.976 – DĐ: 0983480345

- Phó Chánh VP: Nguyễn Trung Thành –ĐT: 02383.587.038 – DĐ: 0949887575

- Phó Chánh VP: Trần Thị Thúy Hằng – ĐT: 0912544111

2. Phòng Quản lý Đô thị:

- Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thắng – ĐT 0983040875

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Đức – ĐT: 0912125355

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Trường – ĐT: 0902223522

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Anh Tiến – ĐT: 0903294357

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trưởng phòng: Hoàng Thị Phương Thảo – ĐT: 0913054254

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Nguyệt – ĐT: 0913355776

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trường Sơn – ĐT: 0912627802

4. Phòng Lao động TB và XH:

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Lam – ĐT: 0913350538

- Phó Trưởng phòng: Đường Thị Vân Hạnh – ĐT: 0914573488

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh An – ĐT: 0912122728

5. Phòng Y tế:

- Phó Trưởng Phòng: Hồ Thị Hoa – ĐT: 02383.591104 – DĐ: 0946078803

- Chuyên Viên: Thái Thị Quỳnh Trang: 0974193854

-------các phòng Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, TCKH, TNMT… đã có danh sách

6. Ban Tiếp dân:

Trưởng ban: Phùng Thị Hà – ĐT 0911921379

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Vinh thành phố bình minh
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu