UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ (10/01/2019 03:36 PM)

I. Ủy ban MTTQ:

1. Chủ tịch: Nguyễn Đình Cát – ĐT: 02383.564701

2. Phó Chủ tịch: Ngô Hồng Yến – ĐT: 02383.560450

3. Phó Chủ tịch: Lê Văn Phượng

4. Văn phòng – ĐT: 02383842958

II. Hội Liên hiệp phụ nữ

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Ánh Tuyết: 02383.835675

2. Phó chủ tịch: Trần Thị Hồng – ĐT 0948887475

3. Phó Chủ tịch:

III. Thành đoàn Vinh

1. Bí thư: Trần Trung Kiên – ĐT: 02383598346

2. Phó Bí thư: Lê Võ Sỹ

3. Phó Bí thư: Nguyễn Bá Thắng

4. Văn Phòng: 02383844631

IV. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Trương Xuân Huệ - ĐT 02383.841277

Phó Chủ tịch: Võ Hoàng Thạch – ĐT: 0984964636

Văn phòng: Phan Đình Chiến -  ĐT: 0915129955

V. Hội cựu chiến binh:

- Chủ tịch: Nhữ Sỹ Khang – ĐT 02383.847382

- Phó chủ tịch: Lê Hữu Tần – ĐT 0913274443

- Phó chủ tịch: Trần Văn Chương – ĐT 0986704199

- Văn phòng: Bạch Thị Hường – 02383.847382

VI. Liên đoàn lao động Thành phố

Chủ tịch: Đỗ Đình Quang – ĐT: 02383.844664

Phó chủ tịch: Nguyễn Xuân Thắng – ĐT

Phó chủ tịch: Trần Lệ Thi – ĐT 0912282456

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Vinh thành phố bình minh
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu