UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ (10/01/2019 03:36 PM)

I. Ủy ban MTTQ:

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2. Phó Chủ tịch: Ngô Hồng Yến – ĐT: 02383.560450

3. Phó Chủ tịch: Lê Văn Phượng

4. Văn phòng – ĐT: 02383842958

II. Hội Liên hiệp phụ nữ

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Trang Hòa : 02383.835675

2. Phó chủ tịch: 

3. Phó Chủ tịch:

III. Thành đoàn Vinh

1. Bí thư: Lê Võ Sỹ

2. Phó Bí thư: Hồ Đức Việt

3. Phó Bí thư: Nguyễn Bá Thắng

4. Văn Phòng: 02383844631

IV. Hội Nông dân:

Chủ tịch: Trương Xuân Huệ - ĐT 02383.841277

Phó Chủ tịch: Võ Hoàng Thạch – ĐT: 0984964636

Văn phòng: Phan Đình Chiến -  ĐT: 0915129955

V. Hội cựu chiến binh:

- Chủ tịch: Nhữ Sỹ Khang – ĐT 02383.847382

- Phó chủ tịch: Lê Hữu Tần – ĐT 0913274443

- Phó chủ tịch: Trần Văn Chương – ĐT 0986704199

- Văn phòng: Bạch Thị Hường – 02383.847382

VI. Liên đoàn lao động Thành phố

Chủ tịch: Thái Lê Cường

Phó chủ tịch: 

Phó chủ tịch: Trần Lệ Thi – ĐT 0912282456

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu