Thành Ủy (10/01/2019 03:23 PM)

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VINH KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2016-2021

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

 

Đ/C: Phan Đức Đồng

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh

 

 Đ/c: Nguyễn Văn Lư

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

Đ/c: Trần Ngọc Tú

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vinh

 

Ban Thường Vụ Thành ủy Vinh khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021

 

1. Đ/c Võ Viết Thanh, BTV tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

2. Đ/c Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thành phố.

3. Đ/c Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố.

4. Đ/c Nguyễn Văn Chỉnh, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

5. Đ/c Lê Quốc Hồng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

6. Đ/c Ngô Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy.

7. Đ/c Trần Thị Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

8. Đ/c Đậu Vĩnh Thịnh, PCT UBND TP Vinh.

9. Đ/c Hà Thanh Tịnh, PCT UBND thành phố Vinh.

10. Đ/c Lê Sỹ Chiến, PCT UBND thành phố Vinh.

11. Đ/c Lê Văn Ngọc, PCT HĐND thành phố Vinh.

12. Đ/c Hoàng Đình Luân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh.

13. Đ/c                              , Trưởng Công an thành phố Vinh.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021

1. Đ/c Võ Viết Thanh, BTV tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

2. Đ/c Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thành phố.

3. Đ/c Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố.

4. Đ/c Nguyễn Văn Chỉnh, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

5. Đ/c Lê Quốc Hồng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

6. Đ/c Ngô Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy.

7. Đ/c Trần Thị Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

8. Đ/c Đậu Vĩnh Thịnh, PCT UBND TP Vinh.

9. Đ/c Hà Thanh Tịnh, PCT UBND thành phố Vinh.

10. Đ/c Lê Sỹ Chiến, PCT UBND thành phố Vinh.

11. Đ/c Lê Văn Ngọc, PCT HĐND thành phố Vinh.

12. Đ/c Hoàng Đình Luân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh.

13. Đ/c                              , Trưởng Công an thành phố Vinh.

14. Đ/c Phan Minh Tuấn, Chánh văn phòng Thành ủy

15. Đ/c Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

16. Đ/c Nguyễn Quang Vinh, Phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy

17. Đ/c Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

18. Đ/c Nguyễn Sỹ Diệu, Trưởng phòng TC-KH Thành phố

19. Đ/c Thái Thanh Hà, Chánh Văn phòng HĐND – UBND TP

20. Đ/c Trần Quang Lâm, Trưởng phòng Kinh tế

21. Đ/c Hồ Sỹ Tân, Trưởng phòng Nội vụ

22. Đ/c Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng QLĐT

23. Đ/c Hoàng Văn Khanh – Giám đốc Môi trường đô thị

24. Đ/c Nguyễn Đình Cát – Chủ tịch MTTQ thành phố

25. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

26. Đ/c Đỗ Đình Quang – Chủ tịch LĐLD thành phố

27. Đ/c Trần Trung Kiên – Bí thư Thành đoàn Vinh

28. Đ/c Trần Ánh Sáng – Phó Chánh án tòa án

29. Đ/c Hồ Sỹ Cấp – Viện trưởng Viện kiểm sát

30. Đ/c Nguyễn Hồng Trường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

31. Đ/c Phan Văn Việt – Chi cục trưởng Chi cục thuế

32. Đ/c Nguyễn Hoàng Minh – Bí thư phường Vinh Tân

33. Đ/c Nguyễn Hữu Trung – Bí thư xã Hưng Lộc

34. Đ/c Lê Văn Thương – Bí thư, chủ tịch xã Hưng Hòa

35. Đ/c Nguyễn Xuân Đô – Phó Giám đốc TTBD chính trị Thành phố

36. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch UBND phường Bến Thủy

37. Đ/c Hoàng Thanh Loan – Bí thư Phường Hưng Bình

38. Đ/c Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Ban Tổ chức thành ủy

39. Đ/c Đặng Thị Hòa – Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập

40. Đ/c Đinh Nho Tài – Chủ tịch UBND xã Nghi Đức. 
 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Vinh thành phố bình minh
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu