Thành Ủy (10/01/2019 03:23 PM)

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VINH KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2016-2021

THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

 

Đ/C: Phan Đức Đồng

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh

 

 Đ/c: Nguyễn Văn Lư

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

Đ/c: Trần Ngọc Tú

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vinh

 

Ban Thường Vụ Thành ủy Vinh khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021

 

1. Đ/c Võ Viết Thanh, BTV tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

2. Đ/c Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thành phố.

3. Đ/c Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố.

4. Đ/c Nguyễn Văn Chỉnh, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

5. Đ/c Lê Quốc Hồng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

6. Đ/c Ngô Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy.

7. Đ/c Trần Thị Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

8. Đ/c Đậu Vĩnh Thịnh, PCT UBND TP Vinh.

9. Đ/c Hà Thanh Tịnh, PCT UBND thành phố Vinh.

10. Đ/c Lê Sỹ Chiến, PCT UBND thành phố Vinh.

11. Đ/c Lê Văn Ngọc, PCT HĐND thành phố Vinh.

12. Đ/c Hoàng Đình Luân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh.

13. Đ/c                              , Trưởng Công an thành phố Vinh.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vinh khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021

1. Đ/c Võ Viết Thanh, BTV tỉnh Ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

2. Đ/c Nguyễn Văn Lư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND Thành phố.

3. Đ/c Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố.

4. Đ/c Nguyễn Văn Chỉnh, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

5. Đ/c Lê Quốc Hồng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

6. Đ/c Ngô Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy.

7. Đ/c Trần Thị Cẩm Tú, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

8. Đ/c Đậu Vĩnh Thịnh, PCT UBND TP Vinh.

9. Đ/c Hà Thanh Tịnh, PCT UBND thành phố Vinh.

10. Đ/c Lê Sỹ Chiến, PCT UBND thành phố Vinh.

11. Đ/c Lê Văn Ngọc, PCT HĐND thành phố Vinh.

12. Đ/c Hoàng Đình Luân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh.

13. Đ/c                              , Trưởng Công an thành phố Vinh.

14. Đ/c Phan Minh Tuấn, Chánh văn phòng Thành ủy

15. Đ/c Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

16. Đ/c Nguyễn Quang Vinh, Phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy

17. Đ/c Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh

18. Đ/c Nguyễn Sỹ Diệu, Trưởng phòng TC-KH Thành phố

19. Đ/c Thái Thanh Hà, Chánh Văn phòng HĐND – UBND TP

20. Đ/c Trần Quang Lâm, Trưởng phòng Kinh tế

21. Đ/c Hồ Sỹ Tân, Trưởng phòng Nội vụ

22. Đ/c Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng QLĐT

23. Đ/c Hoàng Văn Khanh – Giám đốc Môi trường đô thị

24. Đ/c Nguyễn Đình Cát – Chủ tịch MTTQ thành phố

25. Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

26. Đ/c Đỗ Đình Quang – Chủ tịch LĐLD thành phố

27. Đ/c Trần Trung Kiên – Bí thư Thành đoàn Vinh

28. Đ/c Trần Ánh Sáng – Phó Chánh án tòa án

29. Đ/c Hồ Sỹ Cấp – Viện trưởng Viện kiểm sát

30. Đ/c Nguyễn Hồng Trường – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

31. Đ/c Phan Văn Việt – Chi cục trưởng Chi cục thuế

32. Đ/c Nguyễn Hoàng Minh – Bí thư phường Vinh Tân

33. Đ/c Nguyễn Hữu Trung – Bí thư xã Hưng Lộc

34. Đ/c Lê Văn Thương – Bí thư, chủ tịch xã Hưng Hòa

35. Đ/c Nguyễn Xuân Đô – Phó Giám đốc TTBD chính trị Thành phố

36. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch UBND phường Bến Thủy

37. Đ/c Hoàng Thanh Loan – Bí thư Phường Hưng Bình

38. Đ/c Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Ban Tổ chức thành ủy

39. Đ/c Đặng Thị Hòa – Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập

40. Đ/c Đinh Nho Tài – Chủ tịch UBND xã Nghi Đức. 
 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu