Phòng Nội Vụ (17/10/2018 07:41 AM)

DANH SÁCH CÔNG CHỨC PHÒNG NỘI VỤ

(Có đến tháng 9/2018)

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC DANH

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Ngô Thị Hường

Trưởng phòng2

Nguyễn Thanh Tùng

Phó trưởng phòng

0913.272.958

tungnvvinh@gmail.com

3

Phan Thị Phương Anh

Phó trưởng phòng

0986.246.024

phuonganhnvv@gmail.com

4

Phan Thùy Dung

Chuyên viên

0914.12.8668

dungnvtpvinh@gmail.com

5

Nguyễn Thị Khánh Chi

Chuyên viên

0912.522.322

khanhchi2311@gmail.com

6

Mai Phương Thảo

Chuyên viên

091.887.1286

maiphuongthao.pnv@gmail.com

78

Nguyễn Thị Thanh Trà

Chuyên viên

0911.770.033

nguyenthanhtra.pnv@gmail.com

9

Hoàng Lê Minh Đức

Chuyên viên

096666.3737

hoangleminhduc94@gmail.com

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu