Phòng Kinh Tế (17/10/2018 07:52 AM)

                1. Về danh sách lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Hộp thư điện tử

1

Hà Thái Sơn

Trưởng phòng

0913040604


2

Nguyễn Đình Thanh

Phó phòng3

Nguyễn Thị Hương Lê

Phó phòng

0974.082.456

huongle.kn@

gmail.com

4

Nguyễn Trang Nhung

Chuyên viên

0985.899.887

trangnhung.pkt

@gmail.com

5

Nguyễn Văn Cảnh

Chuyên viên

0973.028.999

0912.223.337

canhnghilien1970

@gmail.com

6

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

0916.869.898

Trungnguyentcna

@gmail.com

7

Hoàng Thị Lan Anh

Chuyên viên

0968.885.559

Lananhpkt

@gmail.com

8

Mai Thị Lập

Chuyên viên

0919.107.383

0986.772.324

mailap88

@gmail.com

9

Nguyễn Hạnh Linh

Chuyên viên

0917.936.663

hanhlinh.11

@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Chuyên viên

0934.460.909

nguyenhoangthuyna@gmail.com

11

Hồ Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

0976.460.234

0917.765.296

hangho315@gmail.

com

 

2. Các nội dung của phòng Kinh tế phụ trách:

2.1. Về các loại đặc sản thành phố Vinh

- Rau An toàn (Xóm 2, xóm 3, xã Nghi Liên)

- Trứng gà (Phường Đông Vĩnh, HTX Đức Trung)

- Nấm rơm, Dưa lưới (HTX Thuận Phát, xóm 5, xã Nghi Kim)

- Măng tây (Tổ hợp tác sản xuất măng tây xóm 8, xã Nghi Liên)

- Ổi ( xã Nghi Ân)

- Trứng chim cút, Trứng gà Ai Cập (Trang trại tổng hợp Long Hưng, xóm 6, xã nghi Kim)

- Nấm sò (Công ty ATC xã Hưng Lộc)

- Tôm (xã Hưng Hòa)

- Tinh bột nghệ (HKD Nguyễn Thị Hồng - Số 2 ngõ 6 đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; HKD Hằng Nga, Khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An; HKD Nguyễn Văn Đông Số 41 ngõ 38, đường Hồ Sỹ Dương, phường Hưng Bình…)

- Rượu (Vũ Hưng Thịnh, Số 2, ngõ 17, đường Đặng Như Mai, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

- Kẹo Cu đơ (đường Đinh Công Tráng)

- Dầu thực vật (HKD Việt Hiền AT -Số 11A ngõ 1, đường Minh Tân, khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An; HKD Vân Tú, Số 8, ngõ 45, đường Xuân Thái, phường Quán Bàu, thành phố Vinh …)

2.2. Danh sách các làng nghề truyền thống trên địa bàn:

- Làng nghề chiếu cói Phong Thuận - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề chiếu cói Phong Hảo - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm 4 - xã Nghi Liên;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm Trung Mỹ -  xã Hưng Đông;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Phúc - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Chi - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Mỹ - xã Nghi Ân;

- Làng nghề rượu xóm Xuân Trung xã Nghi Đức.

3.3. Danh sách các khu, cụm công nghiệp

- Khu công nghiệp Bắc Vinh

- Cụm công nghiệp Hưng Lộc

- Cụm công nghiệp Nghi Phú

- Cụm công nghiệp Đông Vĩnh

- Cụm công nghiệp Hưng Đông

3.4. Các văn bản chỉ đạo, điều hành

    - Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2018 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Công văn số 721/UBND-KT ngày 01/2/2018 về tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm.

    - Công văn số 7912/UBND-KT ngày 20/12/2017 về tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn thành phố.

    - Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 08/02/2018 về việc Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/02/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình khuyến nôn

    - Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2018 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Công văn số 721/UBND-KT ngày 01/2/2018 về tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm.

    - Công văn số 7912/UBND-KT ngày 20/12/2017 về tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn thành phố.

    - Kế hoạch số 29/KH – UBND ngày 08/02/2018 về việc Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh năm 2018.

    - Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/02/2018 về việc triển khai thực hiện chương trình khuyến nông - khuyến ngư năm 2018;

    - Kế hoạch số 174/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Xuân năm 2018;

    - Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2018; 

    - Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2018

    - khuyến ngư năm 2018;

    - Kế hoạch số 174/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 về Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Xuân năm 2018;

    - Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2018; 

    - Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức sản xuất vụ Đông năm 2018

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu