Phòng Văn Hóa - Thông tin (17/10/2018 02:11 PM)

TT

Họtên

Chứcvụ

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Trung

Trưởng phòng

Phòng VH-TT

0916023678

2

Phạm Thị Oanh

Phó phòng

Phòng VH-TT

0984699226

3

Hồ Như Kiên

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0947172828

4

Nguyễn Đình Cảnh

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0904937685

5


6

Lương Thị Giang

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0913837998

7

Trần Thị Thương

Chuyên viên

Phòng VH-TT

0915200251


 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu