UBND THÀNH PHỐ (10/01/2019 03:25 PM)

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VINH

Đ/c: Trần Ngọc Tú

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Vinh


 Đ/c: Trần Thị Cẩm Tú

Ủy viên BTV thành ủy

Phó Chủ tịch  UBNDĐ/c: Nguyễn Sỹ Diệu

Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố

 Phó Chủ tịch UBND Đ/c: Lê Sỹ Chiến

Ủy viên BTV Thành ủy

 Phó Chủ tịch UBND


Đ/c: Trần Quang Lâm

Ủy viên BCH Đảng bộ TP

Phó chủ tịch UBND

 

 

 

II. Lãnh đạo các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng HĐND – UBND:

- Chánh văn phòng: Võ Khắc Hùng - ĐT:02383.843.174 – DĐ: 0912221182

- Phó chánh VP: Nguyễn Thu Hiền – ĐT: 02383.843.976 – DĐ: 0983480345

- Phó Chánh VP: Nguyễn Trung Thành –ĐT: 02383.587.038 – DĐ: 0949887575

- Phó Chánh VP: Trần Thị Thúy Hằng – ĐT: 0912544111

2. Phòng Quản lý Đô thị:

- Trưởng phòng: Nguyễn Việt Đức – ĐT: 0912125355

- Phó Trưởng phòng: Đặng Hiếu Lam – ĐT: 0973086666

- Phó Trưởng phòng: Trần Xuân Lễ – ĐT: 0913509171

- Phó Trưởng phòng: Trần Trung Quân – ĐT: 0915050580

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Trưởng phòng: Hoàng Thị Phương Thảo – ĐT: 0913054254

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Nguyệt – ĐT: 0913355776

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trường Sơn – ĐT: 0912627802

4. Phòng Lao động TB và XH:

- Trưởng phòng: Thái Thanh Hà – ĐT: 0902126199

- Phó Trưởng phòng: Đường Thị Vân Hạnh – ĐT: 0914573488

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh An – ĐT: 0912122728

5. Phòng Y tế:

- Trưởng Phòng: Hồ Thị Hoa – ĐT: 02383.591104 – DĐ: 0946078803

-------các phòng Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, TCKH, TNMT… đã có danh sách

6. Ban Tiếp dân:

Trưởng ban: Phùng Thị Hà – ĐT 0911921379

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu