Hội đồng nhân dân thành phố Vinh (10/01/2019 03:25 PM)

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 Đ/C: Nguyễn Văn Lư

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

 Đ/c: Lê Văn Ngọc

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

 

 

 

 

Ban Kinh tế xã hội:

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Chỉnh

- Phó trưởng ban Kinh tế xã hội: Nguyễn Thị Linh

Ban pháp chế:

- Trưởng ban: Võ Khắc Hùng

- Phó Trưởng ban: Đỗ Đình Quang

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu