-->
Bộ máy tổ chức Phường Quang Trung Thành phố Vinh (22/06/2018 02:12 PM)

Bí thư: Đinh Xuân Trường   ĐT: 0903.299.255

Chủ Tịch: Hà Thái Sơn  ĐT: 0913.040.604,             038.3856.126

PCT: Nguyễn Kiều Dung  ĐT: 0946.554204

Văn phòng: 038.3842.918

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu