Hội đồng nhân dân thành phố Vinh (10/01/2019 03:25 PM)

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ


 Đ/C: Phan Đức Đồng

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh


                                                                          Đ/c: Nguyễn Tất Sơn - Ủy viên Ban thường vụ, 

                                                                                   Phó Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

Ban Kinh tế xã hội:

- Trưởng ban: Phan Minh Tuấn

- Phó trưởng ban Kinh tế xã hội: Trần Trung Hải

Ban pháp chế:

- Trưởng ban: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

- Phó Trưởng ban: Ngô Thị Thu Hiền

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu