Hội đồng nhân dân thành phố Vinh (10/01/2019 03:25 PM)

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

 Đ/C: Nguyễn Văn Lư

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

 Đ/c: Lê Văn Ngọc

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch  HĐND thành phố Vinh

 

 

 

 

 

Ban Kinh tế xã hội:

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Chỉnh

- Phó trưởng ban Kinh tế xã hội: Nguyễn Thị Linh

Ban pháp chế:

- Trưởng ban: Võ Khắc Hùng

- Phó Trưởng ban: Đỗ Đình Quang

 | 
 
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo VBPL tháng 11 năm 2019  (20/12/2019 07:26 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 11 năm 2019  (08/11/2019 08:01 AM)
  Lịch công tác tháng 10 năm 2019  (04/10/2019 01:52 PM)
  Lịch công tác tháng 9 năm 2019  (10/09/2019 09:57 AM)
  Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2019  (07/08/2019 01:44 PM)
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Vinh thành phố bình minh
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu