Phường xã (10/01/2019 03:39 PM)

1. Phường Bến Thủy:

Chủ tịch – Nguyễn Văn Ngọc

Email: nguyenvanngoc198087@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Khánh

Email: khanhbenthuy@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Thị Minh Hiền

Email: hienpctbt@gmail.com

2. Phường Cửa Nam

Chủ tịch: Trần Văn Trí

Email: trantri69@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Hoàng Tuấn

Email: trantuanubndcuanam@gmail.com

3. Phường Đội Cung:

Chủ tịch: Võ Tuấn Anh

Email: votuananhdc@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Xuân Hải

Email: tranxuanhai79@gmail.com

4. Phường Đông Vĩnh:

Chủ tịch: Cao Xuân Toàn

Email: caovantan37@gmail.com

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Tiến

Email: vantien20169@gmail.com

5. Phường Hà Huy Tập:

Chủ tịch: Đặng Thị Hòa

Email: dangthihoa.hht@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ngô Xuân Nam

Phó Chủ tịch: Phạm Đức Thọ

Email: thodaica78@gmail.com

6. Phường Hồng Sơn:

Chủ tịch: Nguyễn Tiến Đạt

Email: tiendathtn@gmail.com

Phó chủ tịch: Từ Trọng Hải

Email: tronghai52@gmail.com

7. Phường Hưng Dũng

Chủ tịch: Nguyễn Như Hải

Email: nguyennhuhaict@gmail.com

Phó chủ tịch: Nguyễn Phúc Trang

Email: tranghungdung73@gmail.com

8. Phường Lê Mao:

Chủ tịch: Nguyễn Tam Kỳ

Email: ubndphuonglemao@gmail.com

Phó chủ tịch: Bùi Văn Dũng

Email: buidunglemao@gmail.com

9. Phường Vinh Tân:

Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Mạnh

Phó chủ tịch: Trần Thị Hải Dương

Email:haiduongcsxh@gmail.com

10. Phường Trung Đô:

- Chủ tịch: Trần Xuân Huân

Email:huanubndtrungdo@gmail.com

- Phó Chủ tịch: Từ Hoa Lam

Email: lamubndtrungdo@gmail.com

11. Phường Hưng Phúc:

Chủ tịch: Nguyễn Quang Việt

Email: viethungphuc883@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Thiện

Email: hungphucvinh@gmail.com

12. Phường Quán Bàu:

Chủ tịch: Hồ Sỹ Dũng

Phó Chủ tịch: Trần Anh Tuấn

13. Phường Quang Trung:

Chủ tịch: Hà Thái Sơn

Email: hathaison1980@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kiều Dung

Email: dungmanh65.1@gmail.com

14. Phường Hưng Bình:

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Đắc

Email: dachanghb@gmail.com

Phó chủ tịch: Hồ Viết Thanh

Email: honguyenthanhtrang@gmail.com

Phó chủ tịch: Hồ Thị Thanh Nhàn

Email: songnhan77@gmail.com

15. Xã Nghi Kim:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Khiêm

Email: nguyenkhiem.vinh@gmail.com

Phó chủ tịch: Trần Đức Dũng

Email: trandinhdung78@gmail.com

16. Phường Lê Lợi:

Chủ tịch: Thái Giáp Vinh

Email: thaigiapvinh@gmail.com

Phó chủ tịch: Bùi Việt Hùng

Email: buihungcsll@gmail.com

17. Phường Trường Thi:

Chủ tịch: Nguyễn Tất Thiện

Email: nguyentatthien.tt@gmail.com

Phó Chủ tịch: Phan Anh Hùng

Email: hungpa.tt@gmail.com

18. Xã Hưng Hòa:

Chủ tịch: Ông Lê Văn Thương

Email: levanthuong61@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Trần Cao Cường

Email: trancaocong1973@gmail.com

19. Xã Hưng Lộc:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hà

Email: nguyenvanha21865@gmail.com

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Sơn

Email: ubnd_hungloc@yahoo.com.vn

Phó Chủ tịch: Ông Lê Duy Thành

Email: duythanhqs@gmail.com

20. Xã Nghi Đức:

Chủ tịch: Đinh Nho Tài

Email: dinhnhotai2608@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Bình Triều

Email: nguyenbinhtrieu68@gmail.com

21. Xã Hưng Chính:

Chủ tịch: Ông Lưu Ngọc Tư – ĐT: 02383.821112

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Quang

22. Xã Nghi Liên:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Công Hà

Email: nguyencongha64@gmail.com

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Tuấn

23. Xã Hưng Đông:

Chủ tịch: Ông Trần Anh Tấn

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Quang

24. Xã Nghi Ân:

Chủ tịch: Phạm Huy Thông

Email: phamhuythong.na@gmail.com

Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Trúc

Email: nguyendinhtruc246@gmail.com

25. Xã Nghi Phú:

Chủ tịch: Ông Hoàng Thanh Tùng

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Toàn 
 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu