Phường xã (10/01/2019 03:39 PM)

1. Phường Bến Thủy:

Chủ tịch – Nguyễn Xuân Huân

Email:huannx@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Khánh

Email: khanhbenthuy@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Thị Minh Hiền

Email: hienpctbt@gmail.com

2. Phường Cửa Nam

Chủ tịch: Trần Văn Trí

Email: trantri69@gmail.com

Phó Chủ tịch: Trần Hoàng Tuấn

Email: trantuanubndcuanam@gmail.com

3. Phường Đội Cung:

Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Song

Email: songnx@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trần Xuân Hải

Email: tranxuanhai79@gmail.com

4. Phường Đông Vĩnh:

Chủ tịch: Cao Xuân Toàn

Email: caovantan37@gmail.com

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Tiến

Email: vantien20169@gmail.com

5. Phường Hà Huy Tập:

Chủ tịch: Đặng Thị Hòa

Email: dangthihoa.hht@gmail.com

Phó Chủ tịch: Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch: Ngô Xuân Nam

6. Phường Hồng Sơn:

Chủ tịch:Từ Trọng Hải

Email: tronghai52@gmail.com

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Linh

Email:

7. Phường Hưng Dũng

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Khánh

Email: khanhnn@vinh.nghean.gov.vn

Phó chủ tịch: Nguyễn Phúc Trang

Email: tranghungdung73@gmail.com

8. Phường Lê Mao:

Chủ tịch: Nguyễn Tam Kỳ

Email: ubndphuonglemao@gmail.com

Phó chủ tịch: Bùi Văn Dũng

Email: buidunglemao@gmail.com

9. Phường Vinh Tân:

Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Mạnh

Phó chủ tịch: Trần Thị Hải Dương

Email:haiduongcsxh@gmail.com

10. Phường Trung Đô:

- Chủ tịch: Trần Quảng Đại

Email:huanubndtrungdo@gmail.com

- Phó Chủ tịch: Bùi Việt Hùng

Email: buihungcsll@gmail.com

11. Phường Hưng Phúc:

Chủ tịch: Phan Anh Hùng

Email: hungpa@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Thiện

Email: hungphucvinh@gmail.com

12. Phường Quán Bàu:

Chủ tịch: Nguyễn Xuân Toàn

Phó Chủ tịch: Phạm Đức Thọ

Email: thodaica78@gmail.com

13. Phường Quang Trung:

Chủ tịch: Đinh Xuân Trường

Email: truongdx@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kiều Dung

Email: dungmanh65.1@gmail.com

14. Phường Hưng Bình:

Chủ tịch: Phan Thanh Sơn

Email: sonpt@vinh.nghean.gov.vn

Phó chủ tịch: Hồ Viết Thanh

Email: honguyenthanhtrang@gmail.com

Phó chủ tịch: Hồ Thị Thanh Nhàn

Email: songnhan77@gmail.com

15. Xã Nghi Kim:

Chủ tịch: Nguyễn Văn Khiêm

Email: nguyenkhiem.vinh@gmail.com

Phó chủ tịch: Hoàng Văn Tuấn

16. Phường Lê Lợi:

Chủ tịch: Lê Văn Long

Email: thaigiapvinh@gmail.com

Phó chủ tịch: Từ Hoa Lam

Email: lamubndtrungdo@gmail.com

17. Phường Trường Thi:

Chủ tịch: Hoàng Anh Tiến

Email: tienha@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Khắc Hậu

18. Xã Hưng Hòa:

Chủ tịch: Ông Trần Cao Cường

Email: trancaocong1973@gmail.com

Phó Chủ tịch: Dương Xuân Thám

19. Xã Hưng Lộc:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Đăng Thành

Email:thanhnd@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Cao Cường

Email: ubnd_hungloc@yahoo.com.vn

Phó Chủ tịch: Ông Lê Duy Thành

Email: duythanhqs@gmail.com

20. Xã Nghi Đức:

Chủ tịch: Phạm Thanh Hải

Email: haipt@vinh.nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lê Thị Thu

Email:thult@vinh.nghean.gov.vn

21. Xã Hưng Chính:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Quang – ĐT: 02383.821112

Phó Chủ tịch: Ông Thái Hữu Dân

22. Xã Nghi Liên:

Chủ tịch: Ông Nguyễn Công Hà

Email: nguyencongha64@gmail.com

Phó Chủ tịch: Hoàng Văn Tuấn

23. Xã Hưng Đông:

Chủ tịch: Ông Trần Anh Tấn

Phó Chủ tịch: Ông Lê Trương Phi

24. Xã Nghi Ân:

Chủ tịch:Chu Văn Mai

Email: maicv@vinh.nghean.gov.vn

Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Trúc

Email: nguyendinhtruc246@gmail.com

25. Xã Nghi Phú:

Chủ tịch: Ông Hà Văn Trung

Phó Chủ tịch: Ông Võ Thanh Nhã
 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
PTTH THÀNH PHỐ VINH
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: " Khát vọng Sông Lam"
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu