Danh sách các làng nghề truyền thống trên địa bàn: (11/01/2019 03:44 PM)

- Làng nghề chiếu cói Phong Thuận - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề chiếu cói Phong Hảo - xã Hưng Hoà;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm 4 - xã Nghi Liên;

- Làng nghề hoa cây cảnh Xóm Trung Mỹ -  xã Hưng Đông;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Phúc - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Chi - xã Nghi Ân;

- Làng nghề hoa cây cảnh  Kim Mỹ - xã Nghi Ân;

- Làng nghề rượu xóm Xuân Trung xã Nghi Đức.

 | 
 
 
 
 
 
DU LỊCH
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.